İstemediğin hiç bir şey yok, istediğin her şey var.

Kurumsal Üyelik

TAKVİM.İN KURUMSAL YAYINCILIK SÖZLEŞMESİ

     

İşbu Sözleşme, Bostancı Mahallesi İlke Sokak No:11/8 Kadıköy - İstanbul adresinde mukim Ahmet Tarık Hürcan (“Takvim.in”) ile Site’de yayıncı olan (“Yayıncı”) arasında, karşılıklı imzalanmış başka bir sözleşme bulunmaması durumunda, Yayıncı’nın e-posta yolu ile başvurusu sonrası, belirtmiş olduğu ad ile hesap açıldığı andan itibaren geçerlidir.

Bundan sonra Takvim.in ve Yayıncı birlikte “Taraflar”, ayrı ayrı “Taraf” olarak anılacaktır.

 

1.TANIMLAR

İşbu Takvim.in Kurumsal Yayıncılık Sözleşmesi uyarınca;

Sözleşme: İşbu Takvim.in Kurumsal Yayıncılık Sözleşmesi’ni,

Takvim.in: Ahmet Tarık Hürcan

                        Bostancı Mah. İlke Sok. No:11 / 8 Kadıköy - İstanbul

                        tarik@takvim.in

                        0533 613 0130

Site: “Takvim.in” isimli mobil uygulamayı, https://takvim.in alan adı ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesini ve ilgili tüm mobil uygulamaları,

Yayıncı: Site’de kendi adında yayın yapan tüzel veya gerçek kişileri,

Etkinlik(ler): Yayıncı’nın, Site üzerinde, bütün hukuki/cezai sorumluluk kendisine ait olmak üzere yayınlayacağı, Yayıncı tarafından (tek başına veya üçüncü kişilerle birlikte) düzenlenen etkinlikleri;

Etiket(ler): Yayıncı’nın, bütün hukuki/cezai sorumluluk kendisine ait olmak üzere, Kullanıcılar’ı Etkinlikler’e yönlendirmek için kullanacağı anahtar kelimeleri;

Yayıncı İçeriği/İçerikleri: Etkinlik(ler), Etiket(ler), yazılar, ses dosyaları, videolar, görsel-işitsel eserler, fotoğraflar, görseller, bilgiler, belgeler, açıklamalar, görüşler ve yorumlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın; Yayıncı tarafından Site üzerinde yayınlanan her türlü içeriği;

Takvim.in Hesabı: Yayıncı’nın Site üzerindeki kullanıcı hesabını;

Kullanıcı(lar): Herhangi bir mobil veya dijital cihaz vasıtasıyla Site’ye ziyaretçi olarak giriş yapan ve/veya üyelik hesabı oluşturan bütün gerçek kişileri;

Kurumsal Yayıncı(lar): Site üzerinde faaliyet gösteren, Yayıncı haricindeki diğer kurumsal yayıncıları

Üyelik Koşulları: https://takvim.in alan adlı sitede yer alan Üyelik Koşullarını/Sözleşmesini

Kullanım Koşulları: https://takvim.in alan adlı sitede yer alan Kullanım Koşullarını/Sözleşmesini

ifade etmektedir.   

 

2. SÖZLEŞME’NİN KONUSU

İşbu Sözleşme’nin konusu, Takvim.in’in, Yayıncı İçerikleri’ni yayınlaması için Yayıncı’ya Site üzerinde internet alanı sağlaması ve bu konuda Taraflar’ın karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir.   

 

3. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1. Yayıncı, Sözleşme süresi boyunca, Site üzerinde Etkinlikler’i yayınlayacaktır.

Yayıncı, Site üzerinde yayınladığı Etkinlikler için Etiketler belirleyecektir. Yayıncı, her bir Etkinlik için en fazla 5 (beş) adet Etiket belirleyebilir.

Site üzerinde yayınlanan her türlü Yayıncı İçerikleri’ne ilişkin hukuki ve cezai her türlü sorumluluk münhasıran Yayıncı’ya aittir.

3.2. Yayıncı; Site üzerinde yayınlayacağı bütün Yayıncı İçerikleri ile ilgili olarak, işbu madde içerisinde belirtilen bütün yükümlülüklere uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder:

3.2.1. Yayıncı; sadece yayınlamaya yetkili olduğu Yayıncı İçerikleri’ni  yayınlayacağını; yayınlama yetkisine sahip olmadığı hiçbir Yayıncı İçeriği’ni Site üzerinde yayınlamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.2.2. Yayıncı, Yayıncı İçerikleri’nin Site üzerinde yayınlanmasının; yürürlükte olan veya gelecekte yürürlüğe girecek herhangi bir mevzuat hükmüne aykırı olmayacağını; suç meydana getirmeyeceğini/suç teşkil etmeyeceğini ve/veya herhangi bir şekilde üçüncü kişilerin haklarını (fikri ve sınai haklar ile kişilik hakları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere üçüncü kişilerin her türlü haklarını) ihlal etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.    

3.2.3. Yayıncı; Site üzerinde yayınladığı Etkinlikler’in ve bu Etkinlikler’e ilişkin Etiketler’in doğru ve güncel olacağını; Etkinlikler’in ve Etiketler’in yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler içermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Yayıncı, Etkinlikler ile ilgili paylaştığı bilgilerde ve/veya Etiketler’de bir değişiklik olduğu takdirde, Site üzerinde gerekli güncellemeleri derhal gerçekleştirecektir.

3.2.4.  Yayıncı, Kullanıcılar’ı herhangi bir Etkinliğe yönlendirmek amacıyla, kötü niyetli, yanlış ve yanıltıcı Etiketler kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.2.5.  Yayıncı, Site üzerinde Yayıncı İçerikleri’ni yayınlarken, yürürlükte olan veya gelecekte yürürlüğe girecek bütün yasal düzenlemelere ve işbu Sözleşme ile birlikte Site üzerinde yer alan başta Üyelik Koşulları ve Kullanım Koşulları olmak üzere bütün sözleşme ve koşullara uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.3. Yayıncı, Site üzerinde 3.2. numaralı maddede belirtilen yükümlülüklerine aykırı olarak Yayıncı İçeriği yayınladığı takdirde; Takvim.in’in yazılı bildirimi üzerine söz konusu Yayıncı İçeriği’ni en geç 1 saat içerisinde yayından kaldıracak veya aykırılığın giderilmesi için gerekli değişiklikleri gerçekleştirecektir.

Yayıncı’nın söz konusu Yayıncı İçeriği’ni yayından kaldırması veya değiştirmesi; Takvim.in’in  3.15. numaralı madde uyarınca, söz konusu Yayıncı İçeriği’nin Site üzerinde yayınlanması sebebiyle doğan her türlü zararlarını Yayıncı’ya rücu etme ve Sözleşme’yi 6.4. numaralı madde uyarınca derhal feshetme haklarını ortadan kaldırmayacaktır.

Yayıncı, Site üzerinde 3.2. numaralı maddede belirtilen yükümlülüklerine aykırı olarak Yayıncı İçeriği  yayınladığı takdirde; Takvim.in, Yayıncı’ya herhangi bir yazılı bildirimde bulunmadan söz konusu Yayıncı İçeriği’ni kendisi de dilediği an Site üzerinden yayından kaldırabilir. Bu durumda Yayıncı her hangi bir hak iddiasında bulunamayacağı gibi, hiç bir nam ve ad altında tazminat talep edemez.

Buna ek olarak Takvim.in; Yayıncı tarafından Site üzerinde yayınlanan her türlü Yayıncı İçerikleri’ni, söz konusu Yayıncı İçerikleri’nin Sözleşme’nin 3.2. numaralı maddesinde belirtilen Yayıncı yükümlülüklerine aykırı olup olmadığına bakılmaksızın, dilediği zaman yayından kaldırabilir. Bu durumda Yayıncı herhangi bir hak iddiasında bulunamayacağı gibi, hiç bir nam ve ad altında tazminat talep edemez.

3.4. Yayıncı, Takvim.in’in, Yayıncı tarafından Site üzerinde paylaşılan Etkinlikler, Etiketler ve bunlarla sınırlı olmaksızın hiçbir Yayıncı İçeriği’ni inceleme ve doğruluğunu/hukuka uygunluğunu araştırma yükümlülüğünün bulunmadığını; Site’de üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden, hukuka aykırı, yanlış veya yanıltıcı bir Etkinlik, Etiket ve bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir Yayıncı İçeriği paylaşması halinde hukuki/cezai bütün sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Takvim.in; 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun m. 5/1 uyarınca yer sağlayıcı konumunda olup, Site üzerinde Yayıncı tarafından paylaşılan hukuka aykırı ve/veya üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden Etkinlik, Etiket ve bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir Yayıncı İçeriğine yönelik herhangi bir hukuki veya cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.5. Yayıncı, Site üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetlerde yürürlükte olan ve gelecekte yürürlüğe girecek bütün hukuki düzenlemelere uygun olarak hareket edecektir.

3.6. Yayıncı; Site üzerindeki bütün sözleşmeleri ve bütün Site kurallarını okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve bunlara uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

3.7. İşbu Sözleşme uyarınca; Etkinlikler’in yayınlanması için Yayıncı’ya internet alanı sağlanması haricinde, Takvim.in’in Etkinlikler ile ilgili hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Yayıncı, Site’deki bir Kullanıcı veya başka bir Kurumsal Yayıncı ile arasındaki uyuşmazlıklara ilişkin olarak Takvim.in’in herhangi bir sorumluluğu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.  

3.8. Yayıncı; Site üzerinde Kullanıcılar’dan Etkinlikler’e ilişkin herhangi bir bedel talep etmeyecek olup; Etkinlikler’e ilişkin (varsa) kayıt ve ödeme gibi her türlü işlemler Takvim.in haricindeki internet siteleri üzerinde gerçekleştirilecektir.

3.9. Takvim.in, Yayıncı’ya Etkinlikler’i belirli bir sayıda Kullanıcı’nın görüntüleyeceğine ilişkin herhangi bir taahhüt/garanti vermemekte olup, Etkinlikler’in hiçbir Kullanıcı tarafından görüntülenmemesi veya az sayıda Kullanıcı tarafından görüntülenmesi Takvim.in’in Sözleşme’yi ihlal eden bir eylemi olarak değerlendirilemez.

3.10. Yayıncı, Site’ye erişim araçlarını (kullanıcı adı, şifre ve sair bilgiler) kimseyle paylaşmayacağını ve güvenli bir şekilde saklayacağını, söz konusu erişim araçlarının güvenliği ve saklanması hususlarındaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı meydana gelen, Yayıncı’nın veya üçüncü kişilerin maddi ve/veya manevi her türlü zararlarından dolayı Takvim.in’in doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

3.11. Yayıncı, Takvim.in Hesabı’nı üçüncü kişilerin kullanımına açamaz; Site’de üçüncü kişilerin Etkinlik/Etiket yayınlamasına izin veremez. Yayıncı;  işbu Sözleşme’den kaynaklanan hiçbir hak ve yükümlülüğünü öncelikle Takvim.in’in yazılı onayını almaksızın üçüncü kişilere devredemez.

Takvim.in; Sözleşme’yi, Site’yi ve/veya işbu Sözleşme’den kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini, Yayıncı’nın onayını almaksızın üçüncü kişilere devredebilir. Takvim.in, işbu  Sözleşme’yi üçüncü bir kişiye devrettiği takdirde; Sözleşme aynı hüküm ve koşullar ile Yayıncı ile Sözleşme’yi devir alan arasında geçerliliğini sürdürecektir.

3.12. Yayıncı, Sözleşme süresi boyunca; Takvim.in ile aynı ya da hizmetleri sunan bir internet sitesi veya mobil uygulama üzerinde faaliyet göstermeyeceğini, Takvim.in ile rekabet eden bir şirketin internet sitesi veya mobil uygulamasında Etkinlikler’ine yer vermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.13. Yayıncı ile Takvim.in arasında herhangi bir ortaklık ilişkisi bulunmamaktadır. 

3.14. Yayıncı, kendisi tarafından yayınlanan Yayıncı İçerikleri’ne ilişkin olarak herhangi bir idari veya yargı mercii tarafından açılacak yasal takibat, soruşturma veya davada, ayrıca Kullanıcılar’ın ve/veya üçüncü kişilerin Yayıncı İçerikleri’ne ilişkin her türlü talep, dava ve şikayetlerinde Takvim.in’in sorumlu olmayacağını bildiğini, bütün hukuki/cezai sorumluluğu üstleneceğini ve gerekli olduğu takdirde Takvim.in’in kendisini savunması için gerekli olan tüm bilgi ve belgeleri en kısa sürede sağlayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.  

Yayıncı; işbu Sözleşme kapsamında, Yayıncı İçerikleri’ne ilişkin olarak Takvim.in’e yöneltilebilecek her türlü dava, şikayet veya idari para cezası talebinde, yayıncının kendisi olduğunu beyan etmeyi ve sorumluluğu üstlenmeyi, buna rağmen Takvim.in’in herhangi bir zarara uğraması halinde söz konusu zararları Sözleşme’nin 3.15. numaralı maddesi uyarınca derhal tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.      

3.15. Yayıncı;

a)Site üzerinde Sözleşme’nin 3.2. numaralı maddesinde belirtilen yükümlülüklerine aykırı olarak herhangi bir Yayıncı İçeriği (Etkinlikler ve Etiketler de dahil olmak üzere Yayıncı tarafından yayınlanan her türlü Yayıncı İçerikleri) yayınlaması,

b) yürürlükte olan ve gelecekte yürürlüğe girecek herhangi bir yasal düzenlemeye aykırı bir eylem veya işlem gerçekleştirmesi,

c) yukarda (a) ve (b) bentlerinde belirtilenler dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, işbu Sözleşme’deki herhangi bir beyan ve/veya yükümlülüğüne aykırı eylem veya işlem gerçekleştirmesi

halinde, Takvim.in’in bu sebeple maruz kalabileceği maddi/manevi, doğrudan/dolaylı zararları ve yapmış olduğu tüm masrafları (yargılama giderleri ve avukatlık masrafları vb.), harcamaları ve başta tazminat ve idari para cezası olmak üzere yapmış olduğu tüm ödemeleri, hiçbir yasal merciinin hükmüne hacet kalmaksızın, Takvim.in’in ilk yazılı talebini müteakip 7 gün içerisinde tüm fer’ileriyle birlikte nakden ve defaten ödemeyi gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.

İşbu Sözleşme sona ermiş veya feshedilmiş olsa dahi, Yayıncı’nın işbu madde uyarınca Takvim.in’in her türlü zararlarını tazmin etme yükümlülüğü süresiz olarak devam edecektir.

 

4. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

4.1.  Site'nin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (Takvim.in'in telif haklarına tabi çalışmalar) Takvim.in'e ait olarak ve/veya Takvim.in tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Yayıncı; Takvim.in'in logosu da dahil Takvim.in'in telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz veya başkasının Site’ye erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, Takvim.in’in ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

Takvim.in'in, Site, Takvim.in’in telif haklarına tabi çalışmaları, Takvim.in ticari markaları, Takvim.in ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

4.2. Yayıncı, Takvim.in’e ait marka ismi, ticari unvan ve logoyu kendisine ait internet sitesinde, sadece Site’ye bağlantı sağlamak ve yönlendirme yapmak amacıyla kullanabilir.

Yayıncı, kendi sitesinde; Takvim.in ile anlaşmalı olduğunu, takvim-etkinlik hizmetlerine Takvim.in’e ait internet sitesinden ulaşılabileceğini belirtmek ve Site’ye bağlantı sağlayan ve yönlendirme yapan bir linke görünür bir bölümde yer vermek zorundadır.

 

5.GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLER

5.1.Taraflar, Sözleşme’nin ifası dolayısıyla öğrendikleri tüm bilgileri, almakta-ödemekte olduğu bedelleri, Sözleşme’nin koşullarını sır olarak kabul ederek, Sözleşme süresince ve Sözleşme sona erdikten sonra hiçbir zaman, gerek işbu Sözleşme şartlarını, gerekse bu çerçevede gerçekleştirecekleri çalışmaları, bedelleri, her türlü bilgiyi, anlaşmaları, işlemleri - yasal zorunluluklar hariç - diğer Taraf’ın yazılı izni olmadan üçüncü kişilere açıklamamayı kabul, beyan ve taahhüt ederler.

5.2. Taraflar, Sözleşme’nin ifası dolayısıyla öğrendikleri bilgileri, kendi gizli bilgilerini korumak için gösterdikleri özenin aynısını göstererek ve aynı gizlilik derecesinde koruyacaklardır. Taraflar’ın ve/veya çalışanlarının, yukarıda belirtilen kurallara uymamaları ve/veya çıkar karşılığında, ya da çıkar olmaksızın, diğer Taraf’a ait bilgileri kendi nam ve hesaplarına kullanmaları veya 3. kişilere kullandırtmaları, 3. kişilere duyurmaları, vermeleri, kamuya yayımlanacak biçimde sözlü ya da yazılı basın organlarına açıklamaları, ya da gizliliği herhangi bir biçimde ihlâl etmeleri halinde, ihlal eden Taraf, bilgilerin sahibi olan Taraf’ın maddi/manevi, doğrudan/dolaylı zararları bütün zararlarını derhal tazmin edecektir.

5.3. Her bir Taraf’ın gizlilik yükümlülüğü, işbu Sözleşme sona ermiş veya feshedilmiş olsa dahi, süresiz olarak devam edecektir.

5.4. Taraflar, işbu Sözleşme’nin herhangi bir sebeple fesih edilmesinden itibaren 5 gün içinde, kendisine açıklanan her türlü bilgi, belge ve açıklamaları, karşı Taraf’a iade edeceklerini ve ayrıca ellerindeki her türlü bilgi ve belgeyi imha edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

5.5. Yayıncı işbu Sözleşme kapsamında Kullanıcılar’ın herhangi bir kişisel verisine; ayrıca diğer Kurumsal Yayıncılar’ın herhangi gizli bilgisine erişemez, söz konusu kişisel verileri/gizli bilgileri hiçbir şekilde işleyemez, kullanamaz, saklayamaz ve üçüncü kişiler ile paylaşamaz.

 

6.SÜRE VE SÖZLEŞMENİN FESHİ

6.1. İşbu Sözleşme, Yayıncı’nın e-posta yolu ile talebi sonrası adına hesap açılması ile başlar ve Yayıncıs’nın e-posta yolu ile yazılı talebi veya Takvim.in’in bu Sözleşmenin 6.5 maddesinde belirtildiği  gibi Yayıncı adını kaldırmasına kadar devam eder.

6.2. Yayıncı, işbu Sözleşme’nin 3.2. , 3.5. , 3.6. , 3.11. , 4 ve 5 numaralı düzenlemelerine aykırı bir eylem gerçekleştirdiği takdirde; Takvim.in, herhangi bir yazılı bildirimde bulunmaksızın, işbu Sözleşmeyi derhal ve tek taraflı feshederek, Yayıncı’dan her türlü zararını talep etme hakkına sahip olacaktır.

Bu durumda Yayıncı herhangi bir hak iddiasında bulunamayacağı gibi, hiç bir nam ve ad altında tazminat talep edemez.

6.3. Taraflar’dan herhangi birinin işbu Sözleşme’deki yükümlülüklerini ihlal etmesi halinde, diğer taraf ihlalde bulunan tarafa yazılı bildirimde bulunarak, söz konusu ihlalin 7 gün içerisinde giderilmesini talep edecektir. Bu süre içerisinde ihlalin giderilmemesi halinde, ihlalden mağdur olan Taraf işbu Sözleşmeyi derhal ve tek taraflı feshederek, her türlü zararını ihlal eden Taraf’tan talep etme hakkına sahip olacaktır.

6.4. Takvim.in, Yayıncı’nın 3.2. numaralı maddeye aykırı bir eylemi halinde, Sözleşme’yi 6.2. numaralı madde uyarınca derhal feshedebileceği gibi, aykırı eylemden kaynaklanan bütün zararlarının tazmini ile birlikte, Yayıncı’nın Sözleşme’nin ifasına aynı şekilde devam etmesini de talep edebilir.

6.5. İşbu Sözleşme, Takvim.in tarafından 30 gün önceden yapılacak yazılı bir bildirim ile herhangi bir sebep gösterilmeksizin, tek taraflı olarak, her zaman feshedilebilir. Böyle bir durumda, Yayıncı herhangi bir hak iddiasında bulunamayacağı gibi, hiç bir nam ve ad altında tazminat talep edemez.

 

7. DİĞER HÜKÜMLER

7.1. Yayıncı işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda Takvim.in’in kendi veri tabanında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı ve kesin delil teşkil edeceğini, bu maddenin HMK 193. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.2. Taraflardan herhangi biri, işbu Sözleşme dahilinde üstlenilmiş herhangi bir yükümlülüğün, mücbir sebepler nedeniyle, yerine getirilmemesi veya gecikmesinden dolayı diğer tarafa karşı sorumlu olmayacaktır. Mücbir sebep, tarafların makul kontrolleri dışında kalan öngörülmeyen ve önlenemeyen herhangi bir olaydır. Aşağıda belirtilenler ile sınırlı kalmamak kaydıyla, halk ayaklanması, savaş, ülkeler arası düşmanlıklar, hükümet tahditleri ve idari kararlar, ambargo, hükümetin veya bir kurumunun uygulaması, internet kesintileri, doğal afet, fırtına, yangınlar, kaza, sabotaj, patlama, terörist saldırı, malzeme veya sarf malzemesi darlığı, grev ve lokavt mücbir sebep sayılır.

Bu gibi durumlarda, etkilenen Taraf, karşı tarafı en kısa zamanda durumdan yazılı olarak haberdar edecek ve işbu çerçevede belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi, mücbir sebeplerin devam ettiği süre ile sınırlı kalmak ve bu süre sonunda bu gibi yükümlülükleri yerine getirmek için öngörülecek bir geçiş süresi tanımak koşuluyla askıya alınacaktır.

7.3. Taraflar arasında yapılacak bütün iletişim yazılı olarak yukarıda belirtilen adreslerine veya Tarafların birbirlerine yazılı olarak ihbar edecekleri diğer bir adrese gönderilecektir. Taraflar herhangi bir adres değişikliğini birbirlerine yazılı olarak bildireceklerdir. Aksi takdirde, mevcut adrese yapılacak tebligat geçerli kabul edilecektir.

7.4. Bu Sözleşme’ye Türk kanunları uygulanacaktır ve İşbu Sözleşme'den doğan veya doğabilecek her türlü ihtilaf halinde, İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasır yetkili olacaktır.

İşbu Sözleşme 7 (yedi) maddeden ibaretir.