Anything you want, nothing you do not want

Toplumsal Muhalefetin Dili Ve Sanattaki İzdüşümü

Tiyatro Salonu

TAKSAV

Konuşmacılar: Burhan Sönmez, A. Ömer Türkeş

TAKSAV, “Dünden Bugüne Toplumsal Muhalefetin Dili ve Sanattaki İzdüşümü” kapsamında; kültürel ve sanatsal temalı etkinler gerçekleştirecek. Bu çerçevede şiirde, edebiyatta, sinemada, tiyatroda, müzikte ve mizahta geçmişten bugüne hangi temaların, biçimlerin, türlerin öne çıktığı karşılaştırmalı olarak tartışılacak. Etkinliklerin ilkinde Edebiyat tartışılacak.

Ücretsiz