Inform, be informed

Tinin Fenomenolojisi ve Öncesinde Hegel

Konferans Salonu

TESAK Çarşamba Akşamüstü Söyleşileri: 250. Doğum Yıl Dönümünde Hegel ve Alman Felsefesi

Konuşmacı: Eyüp Ali Kılıçaslan

Hegel, Aydınlanma'nın canlılığını yitirmeye başladığı, buna karşılık Romantizmin ve İdealizm'in en verimli oldukları bir dönemde entelektüel kariyerine başladı. Başlarda ilgilendiği konular din ve tarihti. Ancak bu konulara ilgisi hiçbir zaman son bulmadı. Din yoluyla dünyaya çeki düzen verilebileceğini düşünen Hegel, zamanla bu düşüncesinden vazgeçer ve bunun için en uygun yol ve yordamın felsefe olacağı düşüncesinde karar kılar. Hegel neden dinden felsefeye geçti? Tinin Fenomenolojisi’nin bu anlamda önemi nedir? Ankara Üniversitesi Felsefe Bölümü öğretim üyesi Eyüp Ali Kılıçaslan’ın söyleşisi felsefeye ilgi duyan herkese açıktır.

Ücretsiz