Anything you want, nothing you do not want

Sosyal Hizmetleri Yeniden Düşünmek

Tiyatro Salonu

Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği

Bu yıl yedincisi düzenlenecek olan Sosyal Hizmetleri Yeniden Düşünmek Konferansı’nın teması “Sosyal Hizmet Sunumunda Aile, Piyasa, Devlet” olarak belirlenmiştir. Konferansta neoliberal politikaların çocuk, kadın, engelli, yaşlı ve LGBTİ’lere yönelik sosyal politika ve sosyal hizmetlerde yarattığı etkiler yurt içi ve yurt dışından alanında uzman davetli konuşmacıların katılacağı oturumlarda ele alınacaktır.

Ücretsiz

+18