Inform, be informed

Siret Uyanık - Seher Becel Resim Ve Heykel Sergisi

4. Kat Fuaye

Varlık ve Sonsuzluk kavramlarını irdelerken, zamanın ötesinde kurduğu düşlerle, evrensel bağlamda var olanla gelecek arasında bağ kurar Siret Uyanık resimleri. Çıkış noktasındaki bu metafor, sanatçının eserlerinde, varolanın yaşamsal sürecinin aldığı izlerle, sonsuzluğu, bilinmezliği soyut ve somut imgelerle anlatıyor. Seher Becel’in heykellerinde ise Kadın su gibi tazelendi. Toprak gibi bebeğine hayat verdi. Hava gibi ailesini ve toplumu bütünledi. Ateş ile yandı ve küllerinden yeniden doğarak Anka Kuşu’na dönüştü.

Ücretsiz