Anything you want, nothing you do not want

Roma Uygarlığında Süren Yunan Mirası

TESAK Çarşamba Akşamüstü Söyleşileri: Roma Kültürü

Konuşmacı: Prof. Dr. Tansu Açık

Ankara Üniversitesi Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Tansu Açık, en geniş anlamıyla yazılı kültür ve edebiyat türleri üzerine konuşacağı söyleşisinde, toplu olarak Yunan yazılı mirasın Latin kültürüne aktarılması ve bu mirasın kimi Latin edebiyatı türlerinin oluşmasındaki rolünden bahsedecek.

Ücretsiz