Inform, be informed

Oda Müziği Konseri

Üst Salon

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat dalı tarafından gerçekleştirilecek olan bu konserde, Klasik Batı Müziği alanında piyano, arp, gitar, yaylı çalgılar ve üflemeli çalgılar programlarında Oda Müziği grupları yer alacaktır. Konserde, Paulo Bellinati, Fernando Sor Madeleine Dring ve Fransız besteciler JacquesIbert ve Maurice Ravel’e ait olan Oda Müziği eserleri siz sanatseverler için seslendirilecek.

Ücretsiz