Inform, be informed

Memleketimden İnsan Manzaraları’nda Gündelik Hayat Tarihi ve Tarih Yazımı

Konferans Salonu

Perşembe Edebiyat Konuşmaları

Konuşmacı: Nilay Özer

Nâzım Hikmet, modern Türkçenin başyapıtlarından biri kabul edilen Memleketimden İnsan Manzaraları'nı büyük oranda duyu verisi izlenimleri niteliğindeki imajlarla yazmış, böylece 1941’de Türkiye sosyolojisinin kısmen bir panoramasını oluştururken daha fazla ve farklı insan hikâyesini bir araya getirebilmek için kendisine sözcük ekonomisi sağlamıştır. Toplumsal tipleri duyu ve duygular sosyolojisi bağlamında somutlaştıran bu seçim, bireylerin, olayların tarihselleştirilmesi ve şiirle tarih, özellikle de gündelik hayat tarihi yazımı konusunda işlevseldir. Nâzım Hikmet'in şiirle tarihyazımını hangi teknik araçlarla gerçekleştirdiğine gelin birlikte bakalım.

Ücretsiz