Inform, be informed

Leyla Gencer’i Anma Konseri

Üst Salon

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı

Piyano: Barış Büyükyıldırım, Nurser Ugan, Verda Karaçil Cerit.

Opera sanatının yıldız isimlerinden olan Leyla Gencer, sanatında öncü olmuş son divalardan biri olarak tarihe geçmiştir. Ömrünün sonuna kadar, solist, eğitimci hatta araştırmacı olarak ülkemizi en iyi şekilde temsil etmiştir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera Ana sanat Dalı Leyla Gencer’i kaybettiğimiz 2008 yılından beri Mayıs ayında yıldız öğrencileri ile bir anma konseri düzenlemektedir. Bu yıl da lisansüstü öğrencileri ve değerli piyanistleri ile birlikte piyano eşliğinde opera ve lied repertuvarının en seçkin örneklerini seslendirecekler.

Ücretsiz