Anything you want, nothing you do not want

İnsan Sorununa Yeniden Dönüş I

B Salonu

CKM Felsefe Seminerleri

Konuşmacı: Prof. Dr. Betül Çotuksöken

20'nci yüzyıl insanın yeniden keşfedildiği bir yüzyıl oldu. 21'inci yüzyılda da insana yönelik keşif çabası sürüyor. Bedeniyle, düşünmesiyle, diliyle ve ayrıca bunlar arasındaki ilişkiler bağlamında, dışdünyayı, zihinsel ve söylemsel olanı karşılayan insan ne türden bir varlıkbilgisinin eşliğinde anlaşılabilir? Diğer bir deyişle insan-insan olmayan ilişkisini taşıyan ontoloji nasıl bir ontolojidir?

Ücretsiz

+14