Inform, be informed

Görünen Kentlerde Çizgilerin Müziği

Erdal Ekmekçi

Mimar Erdal Ekmekçi çizgileriyle mimarı üzerinden kentleri kentler üzerinden de modern insanı yorumluyor. Eskinin yeni ile saygı içinde kalabilmesiyle zenginleştirdiğimizi hatırlatan serginin ikincisi mimari üzerinden sahip çıkılması gereken değerleri sorgulamayı amaç olarak görüyor.

Ücretsiz