Inform, be informed

Düşmanla Sevişenler

Tiyatro Salonu

İstanbul Üniversitesi Sahne Sanatları Kulübü

2. Dünya Savaşı’nda acıların sadece cephelerde yaşanmadığını bize farklı bir bakış açısıyla göstererek, insanların hayatlarını devam ettirebilmek adına karşılaştıkları sıkıntıları ve yaşamak zorunda oldukları baskıcı ve zorlu hayatı gözler önüne seren etkileyici bir dram.

Ücretsiz