Inform, be informed

2. Uluslararası Alternatif Eğitim Sempozyumu

Tiyatro Salonu

Alternatif Eğitim Dergisi

Çeşitli kuruluş ve inisiyatiflerin düzenlediği ve desteklediği bu sempozyum, Türkiye’den örnek alternatif eğitim uygulamalarının tanıtımı eşliğinde konuya dair bir bilinçlenme ve farkındalık oluşturmayı amaçlamaktadır.

Ücretsiz